Hämeenlinnan Helluntaiseurakunta –

sinua varten

Olemme elinvoimainen ja ihmistä lähellä oleva seurakunta, juuri sinua varten. Sijaitsemme Hämeenlinnan keskustan läheisyydessä.

Karismaattinen
Uskomme Raamatun olevan totta! Raamattu on oppimme ja elämämme tärkein käsikirja. Uskomme, että seurakunta voi edelleen kokea aitoa ja raitista Pyhän Hengen voimaa. Tahdomme antaa tilaa Jumalan antamien armolahjojen toiminnalle. Varaamme aikaa sekä rukoukselle ja Jumalan ylistykselle, että Sanan opetukselle.

Rakastava
Jeesuksen opetuslapset tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta. Seurakuntamme koostuu erilaisista ihmisistä. Nuorista, keski-ikäisistä, vanhoista, suomalaisista ja maahanmuuttajista, elämässään ulkoisesti onnistuneista ja heistä, joilla on elämässä vaikeuksia. Pyrimme elämään yhteydessä toisiimme erilaisuudestamme huolimatta. Tahdomme osoittaa Jumalan rakkautta myös seurakuntamme vaikutuspiiriin, ihmisten arkeen.

Palveleva
Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen. Meillä on kolme palkattua työntekijää; johtavapastori, seurakuntapastori ja nuorisotyöntekijä. Muu toimintamme on vapaaehtoistyön varassa. Uskomme, että jokaisella seurakunnan jäsenellä on oma tärkeä tehtävä seurakunnassa.

Innostunut
Pyhä Henki tekee eläväksi. Tahdomme olla riippuvaisia Hänestä. Innostuneisuus näkyy sekä Jumalanpalveluksissamme että voimana arjessa.

Kasvuun kannustava
Ihminen pääsee Jumalan lapseksi uskomalla Jeesukseen Pelastajanaan ja Vapahtajanaan. Jumalan tahto on, että hänen lapsensa kasvavat hänen kaltaisuuteensa. Hengellinen kasvu on koko elämän kestävä prosessi, valmiita meistä ei tule elämämme aikana. Tahdomme kannustaa ihmisiä kasvamaan hengelliseen aikuisuuteen, jossa opimme ottamaan vastuuta myös lähimmäisistämme.

Ydintehtävät

 1. Evankeliointi (Lähellä ja kaukana)
 2. Yhteys
 3. Palveleminen
 4. Opetuslapseuttaminen
 5. Pyhässä Hengessä eläminen ja kulkeminen

Tavoitteet

 1. Jumalan voimasta tunnettu seurakunta
 2. Kasvava seurakunta
 3. Yhteyden kasvu
 4. Palvelemaan innostunut seurakunta
 5. Jumalanpalvelus, kaupunkimme merkittävin viikoittainen tapahtuma
 6. Kokonaisvaltainen opetuslapseuttaminen

Arvot

 1.   Karismaattisuus: Raamatun auktoriteettiin perustuva raitis ja aito Pyhän Hengen toiminta sekä elävä rukous, että avoimuus armolahjojen toiminnalle.
 2. Rakkaus: Meidät tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta. Rakkaus ilmenee yhteydessä toisiimme, erilaisten ihmisten välillä, huomioiden eri ikäryhmät ja kulttuuritaustat. Rakkaus välittyy myös ulospäin.
 3. Yleinen pappeus: Uskomme Kristus-ruumiiseen, jossa jokaisella jäsenellä on merkitys. Voimme hyvin jokaisen jäsenen palvellessa omalla paikallaan.
 4. Innostuneisuus: Innostuneisuutemme lähde on Pyhän Hengen vaikutusta. Se näkyy Jumalanpalveluksessamme ja arjen keskellä.
 5. Hengellinen kasvu: Tavoitteemme on, että jokaisesta Jumalan lapsesta kasvaa hengellinen aikuinen ja hän kykenee ottamaan vastuuta lähimmäisistään.

HELLUNTAISEURAKUNNAN USKON PÄÄKOHTIA 

1. Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

2. On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

3. Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

4. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

5. Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnaan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

6. Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

7. Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan.

8. Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

9. Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.

10. Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.