Esitietolomake

Hyvät lapsen vanhemmat/huoltajat! Tällä lomakkeella voitte ilmoittaa lapsenne Hämeenlinnan Helluntaiseurakunnan järjestämään tapahtumaan tai toimintaan. Tarvitsemme tiedot osallistujan hyvinvoinnin ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Tiedot ovat luottamuksellisia, ja käsittelemme niitä henkilötietolain (523/1999) 10:nen pykälän sekä Euroopan tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) edellyttämällä tavalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Kaikki toimijamme ovat vaitiolovelvollisia, ja tiedot säilytetään huolellisesti lain edellyttämällä tavalla. Ne säilytetään vastaavaa toimintaa varten vain, mikäli lomakkeen kyseinen kohta on rastitettu. Muussa tapauksessa ne hävitetään tapahtuman tai toimintakauden päätyttyä.Array